جعبه ای ماشینی ونوشه

  • دستمال جعبه ای 200 برگ ماشینی ونوشه
  • تهیه شده از تیشو درجه یک ایرانی
  • کیفیت جذب آب بالا

اشتراک گذاری: